Maak een afspraak voor inschrijving

Geschiktheid voor diensten bij The Hague International Centre

Werknemers en hun gezinsleden komen in aanmerking voor een aanstelling bij The Hague International Centre als zij aan alle volgende voorwaarden voldoen:

 • De medewerker werkt voor:
  • Een bedrijf dat erkend referent is van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst, zie Openbaar Register Erkende Sponsoren); vernieuwend; of bijgestaan ​​door The Hague Business Agency of InnovationQuarter.
  • Een internationale organisatie, ambassade, niet-gouvernementele organisatie, universiteit, school, kennisinstelling.
 • De werknemer gaat wonen in de gemeente Den Haag, Delft, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg.

Als een medewerker bij aankomst geen vast woonadres heeft gevonden, biedt The Hague International Centre bedrijven en organisaties de mogelijkheid om hun medewerkers tijdelijk aan te melden op een bedrijfsadres in Den Haag, Delft, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg.

Voor werkgevers: Neem contact op met de accountbeheerteam via e-mail voor meer informatie over geschiktheid.

Voor werknemers: Neem contact op met uw werkgever (HR-afdeling) of relocator om na te gaan of u in aanmerking komt voor deze dienst.

Vereiste documenten

Om uw gemeentelijke inschrijving via The Hague International Centre af te ronden, dient u een afspraak te maken bij ons Centre. Hieronder vindt u een lijst met documenten die u mee moet nemen naar uw afspraak.

Houd er rekening mee dat iedereen die zijn registratie via The Hague International Centre voltooit, persoonlijk op zijn afspraak moet verschijnen.

 • Geldig legitimatiebewijs (paspoort of ander reisdocument)
 • Bewijs van bewoning: huur-/huurovereenkomst, koopakte of een ondertekende verklaring van de hoofdbewoner van de woning. Gebruik alstublieft de volgende verklaring. Neem een ​​kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner van de woning en een kopie van de getekende huur-/huurovereenkomst of koopakte van de woning mee
 • Gelegaliseerde geboorte-, huwelijks- en/of echtscheidingsakte (indien beschikbaar). Lees meer over legalisatie en apostille hier.
 • Verblijfsvergunning of akkoordverklaring IND (indien van toepassing)
 • Privileged of MFA-kaart (indien van toepassing)

Privacyverklaring

Voor het maken van een afspraak worden uw persoonsgegevens verwerkt en vastgelegd in het registratiesysteem van The Hague International Centre, onderdeel van de gemeente Den Haag. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De gemeente Den Haag verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens zoals beschreven in de Verklaring gegevensbescherming

Let op:

Voor het indienen van certificaten (zoals geboorte of huwelijk), moet u: een afspraak maken hier.

Alleen voor het overleggen van biometrische gegevens, het afhalen van een werkvergunningssticker of verblijfsdocument, een afspraak kan worden ingepland hier. 

Voor algemene vragen is geen afspraak nodig. Check zeker onze openingstijden.

Ga verder als u aan de bovenstaande criteria voldoet >>

Maak een afspraak voor inschrijving